Konsultacje w sprawie Natury 2000

Przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, Generalnej i Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach uczestniczą w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym nowych granic obszarów Sieci Natura 2000 w województwie świętokrzyskim.

Przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, Generalnej i Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach uczestniczą w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym nowych granic obszarów Sieci Natura 2000 w województwie świętokrzyskim.

Inicjatorami konsultacji są marszałek województwa, wicewojewoda świętokrzyski oraz regionalny dyrektor ochrony środowiska. Samorząd województwa reprezentował będzie Marek Gos, członek zarządu Województwa. Spotkanie odbywa się w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.