Porozumienie w sprawie kolejowych przewozów regionalnych

W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie o godz. 15.00, wicemarszałek Zdzisław Wrzałka podpisze w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego porozumienie określające zasady wspierania samorządów województw w związku z przejęciem przez nie udziałów w PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Stronę rządową reprezentować będzie minister infrastruktury, Cezary Grabarczyk.

W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie o godz. 15.00, wicemarszałek Zdzisław Wrzałka podpisze w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego porozumienie określające zasady wspierania samorządów województw w związku z przejęciem przez nie udziałów w PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Stronę rządową reprezentować będzie minister infrastruktury, Cezary Grabarczyk.

Usamorządowienie kolejowych przewozów regionalnych planowane jest od początku 2009 roku. Porozumienie, które zostanie dziś podpisane zakłada m.in., że rząd przeznaczy na zakup, modernizację i naprawy kolejowych pojazdów szynowych w latach 2009-2015: z Funduszu Kolejowego – kwotę 800 mln zł oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekty zgłoszone przez spółkę PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. – kwotę 175 mln euro.

Podpisanie porozumienia poprzedzi spotkanie poświęcone dalszemu funkcjonowaniu spółki PKP Przewozy Regionalne po usamorządowieniu. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wnioski wypracowane podczas posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Usamorządowienia PKP PR.