Konwent W Lublinie

Trwa Konwent Marszałków RP w Lublinie – transmisja online

Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków RP pod przewodnictwem Województwa Lubelskiego odbywa się w Lublinie w budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. Jest poświęcone między innymi kwestiom rozwoju rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego oraz polityki społecznej i współpracy ROPS-ów. W posiedzeniu bierze udział marszałek Andrzej Bętkowski. Obrady można śledzić oglądając transmisję online. 

Program II posiedzenia konwentu 

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej został powołany w 1999 roku, wraz z powstaniem samorządów szczebla wojewódzkiego. Jest ciałem opiniodawczo-doradczym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentującym interesy wszystkich 16 polskich województw.

Działa na postawie Regulaminu Konwentu Marszałków Województw RP, dokumentu przyjętego na posiedzeniu plenarnym XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej 21 marca 2014 roku w Karpaczu.

Zgodnie z tym dokumentem Konwent Marszałków stanowi forum dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach strategicznych, związanych z rozwojem województw. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych dotykające obszarów działania samorządów województw oraz omawia aktualne problemy, z którymi w codziennej pracy borykają się władze samorządowe szczebla wojewódzkiego.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Galeria zdjęć