przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś przemawia z mównicy

Konwent Przewodniczących Sejmików o promocji regionów oraz polityce młodzieżowej i senioralnej

W Toruniu spotkali się przewodniczący Sejmików Województw z całego kraju. Świętokrzyskie reprezentował przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Podczas obrad, które prowadziła przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, dyskutowano m. in. o polityce senioralnej i perspektywach branży uzdrowiskowej oraz budowaniu marki regionalnej.

Wystąpienia poświęcone były m. in. wykorzystaniu turystyki jako narzędzia rozwoju regionalnego i budowania marki regionu. Poruszano też aspekty związane z polityką senioralną, która jest dla województw dużym wyzwaniem w obliczu niekorzystnych tendencji demograficznych i starzenia się społeczeństw. Na przykładzie Uzdrowiska Ciechocinek S.A. prezentowano, jak atuty uzdrowisk i ich potencjał mogą być w związku z tym wykorzystywane w promocji regionów oraz w polityce senioralnej i prozdrowotnej. Jak podkreśliła przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, rośnie bowiem zapotrzebowanie na ofertę turystyczno-uzdrowiskową skierowaną do seniorów, a także na usługi opiekuńcze.

Przewodniczący sejmików zapoznali się też z raportem dotyczącym współpracy samorządów wojewódzkich z sejmikami młodzieżowymi. Część województw już wdrożyło taką współpracę, inne ją dopiero rozpoczynają. Samorząd województwa świętokrzyskiego jest wśród tych, które mają spore, trzyletnie już doświadczenie współpracy z Młodzieżowym Sejmikiem. Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś w swoim wystąpieniu podkreślił, że współpraca ze środowiskami młodzieżowymi jest bardzo cenna dla samorządów.

– Głos doradczy młodych ludzi bardzo pomaga w kreowaniu polityki regionalnej przyjaznej dla najmłodszego pokolenia mieszkańców. Uczestniczą oni w opiniowaniu ważnych dla rozwoju województwa dokumentów, wyrażają uwagi, prezentują swoje oczekiwania – mówił Andrzej Pruś, który w związku ze zbliżającym się objęciem prezydencji województwa świętokrzyskiego w pracach Konwentu, zaprosił przewodniczących województw do zapoznania się z bogatymi doświadczeniami samorządu województwa świętokrzyskiego na tym polu.

W ramach Konwentu odbyło się również spotkanie Rady Dyrektorów Biur i Kancelarii Sejmików. Uczestniczyła w nim Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Galeria zdjęć