Uroczyste Przecięcie Wstęgi

Nowe pracownie branżowe w „Koperniku”

Dzięki unijnym funduszom w Technikum nr 6 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach powstały trzy nowe, szkolne pracownie branżowe, które służyć będą uczniom w praktycznej nauce przyszłego zawodu. W uroczystym otwarciu pracowni udział wzięli wicemarszałek Renata Janik oraz wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki.

Pracownię nowych mediów i grafiki komputerowej, pracownię składu i druku cyfrowego oraz produktów reklamowych, a także pracownię symulującą nowoczesne centrum usług biznesowych dla firm uruchomiono w ramach projektu pn. „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa”. Na jego realizację szkoła pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 1 mln 186 tys. zł, a wartość dofinansowania UE to 1 mln 124 tys. zł.

– Z projektu skorzysta łącznie 75 uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach, kształcących się na kierunkach: technik reklamy i technik ekonomista – informuje wicemarszałek Renata Janik. Fundusze unijne pozwoliły na wykonanie prac adaptacyjnych w salach dydaktycznych i zakup nowoczesnego wyposażenia, m.in. sprzętu komputerowego, oprogramowania graficznego, profesjonalnych drukarek, sprzętu fotograficznego, a także oprogramowania biurowego i programów wspierających zarządzanie firmami – wylicza wicemarszałek.

Oprócz stworzenia, doposażenia i funkcjonowania pracowni branżowych, projekt zakłada też udział uczniów w kursach, dotyczących ich przyszłych zawodów oraz doradztwo zawodowe. Dla przyszłych specjalistów ds. reklamy  zaplanowano szkolenia dotyczące: podstaw fotografii reklamowej, obróbki cyfrowej obrazu, projektowania nowoczesnych stron www, podstaw druku cyfrowego. Technicy reklamy przejdą także szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dla przyszłych techników ekonomistów przewidziano kurs języka angielskiego biznesowego oraz szkolenie zawodowe z podstaw rachunkowości korporacyjnej.

Wszyscy uczniowie wezmą ponadto udział w płatnych stażach w firmach będących lokalnymi liderami branży reklamowej, a także branży outsourcingowej, tj. branży, do której należą firmy zapewniające innym przedsiębiorstwom specjalistyczne usługi księgowe, rachunkowe, logistyczne, marketingowe czy reklamowe.

Z projektu skorzysta również 9 nauczycieli „Ekonomika”. Dla pedagogów, kształcących na kierunku  dotyczącym reklamy, zaplanowano studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej, reklamy i nowych mediów, ponadto zaawansowany kurs fotografii reklamowej. Dla nauczycieli na kierunku technik ekonomista przewidziano szkolenie zawodowe z zakresu rachunkowości korporacyjnej.

Jak podkreśla wicemarszałek Renata Janik – Dzięki takim  wspaniałym projektom wspieramy nasze placówki oświatowe w kształceniu wysokiej klasy specjalistów, zachęcamy młodzież do łączenia swojej przyszłości ze szkołami branżowymi, a tym samym podnosimy konkurencyjność edukacji zawodowej na terenie Świętokrzyskiego.

 

Galeria zdjęć