Dsc04376

Książka o ostatnim szefie wywiadu AK w Sandomierzu

W Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się promocja książki pracownika kieleckiego Instytutu Pamięci Narodowej Roberta Piwki o ostatnim szefie wywiadu Obwodu Armii Krajowej, Raoulu Sergiuszu Madeli ps. Paproć. Wydarzeniu patronował marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.


– To postać zupełnie nieznana, być może niektórzy kojarzą jego nazwisko, ale nie znają jego losów – mówił podczas spotkania Robert Piwko. – To jest odkrywanie pamięci o oficerach AK, o żołnierzach po 70 latach, na których dokonano mordu sądowego.

Robert Piwko przedstawił prezentację o zdobywaniu przez siebie materiałów do książki, dokumentów, zdjęć nieszablonowego oficera, który również nosił nieszablonowe imię i nazwisko. Podziękował wszystkim, którzy umożliwili mu wędrówkę jego śladami. Wyraził wdzięczność trzem instytucjom, którzy byli mecenasami wydania niezwykłej książki: Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu, Delegaturze IPN w Kielcach oraz Gminie Nowe z województwa kujawsko-pomorskiego.

Pracownik kieleckiego IPN, Robert Piwko przypomniał biogram swego bohatera. Raoul Sergiusz Madeła urodził się w 1914 r. w miejscowości Nowe. Z wyróżnieniem ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii w Toruniu. W okresie okupacji niemieckiej służył w szeregach Armii Krajowej. Od 1943 r. jego działania związane były z ziemią sandomierską, gdzie kierował pracami akowskiego wywiadu. Po zajęciu miasta przez wojska sowieckie pozostał w konspiracji. Za przynależność do AK był represjonowany przez władze komunistyczne. Mimo prośby o ułaskawienie, ppor. Raoul Madeła został zamordowany 7 marca 1945 r. na Zamku w Lublinie. Miejsce jego spoczynku jest nieznane.

Dsc04
Promocja książki odbyła się na Zamku Królewskim w Sandomierzu

Na spotkanie przybyli między innymi przewodniczący Rady Miejskiej w Sandomierzu, Wojciech Czerwiec, przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, profesor Danuta Paszkowska, wielu mieszkańców miasta i regionu. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali wypowiedzi autora. Po oficjalnej prelekcji nie zabrakło czasu na prywatne rozmowy i dyskusje.

Galeria zdjęć

Lokalizacja