Post 900x1200

Kupuj świadomie! – zachęca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi szereg działań informacyjno-promocyjnych dotyczących rynku żywności wysokiej jakości. W ramach realizowanych inicjatyw, które mają na celu budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz wzrost konkurencyjności polskiej żywności, resort przygotował broszurę informacyjną “Kupuj świadomie”, dotyczącą znakowania produktów. Ma ona zachęcać konsumentów do podejmowania świadomych decyzji zakupowych, także w oparciu o istniejące systemy i znaki jakości, wskazując na ich rolę i znaczenie.

Ulotka