Spotkanie Grantowe W Starostwie Powiatowym W Kielcach 1024x641

Spotkanie dla grantobiorców z Kielc i powiatu kieleckiego

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie grantowe dotyczące drugiego naboru wniosków prowadzonego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. W wydarzeniu udział wzięła wicemarszałek Renata Janik. Uczestniczyli w nim również wicestarosta kielecki Tomasz Pleban i Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy ogłosił drugi nabór grantobiorców w ramach projektu partnerskiego „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

– Ogłaszając drugi nabór dotyczący innowacyjnej edukacji i możliwości zawodowych zależało nam, aby w naszym województwie jak najwięcej osób kształciło się technicznie. Mam nadzieje, że Państwo, którzy chcecie aplikować w tym naborze skorzystacie z zachęty i konsultacji jakie oferuje Urząd Marszałkowski, natomiast ci, którzy aplikowali już w pierwszym naborze projektu, podzielą się swoimi doświadczeniami i pomysłami – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Spotkania grantowe kierowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, szkół zawodowo-technicznych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, a także lokalnych przedsiębiorców organizowane są w pięciu powiatach województwa świętokrzyskiego. Podczas konsultacji przedstawiane są zasady aplikowania, wdrażania i realizacji grantu, prowadzone jest również doradztwo merytoryczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejne spotkania odbędą się powiatach:
skarżyskim -22 marca w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej przy Placu Floriańskim 1, od godziny 9.00. Spotkanie obejmuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki.
opatowskim – 29 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie, ul. Sienkiewicza 17, od godziny 9.00. Spotkanie obejmuje powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski.

Termin składania aplikacji trwa od 18 lutego do 10 kwietnia 2019 r. do godziny 15.

Dokumentacja dotycząca naboru dostępna jest pod linkiem:
http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/ogloszenie-o-ii-naborze-grantobiorcow-w-ramach-projektu-innowacyjna-edukacja-nowe-mozliwosci-zawodowe-dzialanie-4-1-innowacje-spoleczne-program-operacyjny-wiedza-edukacja-r/

Galeria zdjęć

Lokalizacja