Logo Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Kursy e-learningowe ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na kursy na platformie e-learningowej.

Aby pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ŚCDN przekazuje materiały informacyjne dotyczące zdalnego nauczania. Na platformie e-learningowej ŚCDN w ramach sieci współpracy i samokształcenia znajduje się bogaty zasób materiałów, który można zastosować do pracy zdalnej z uczniami.
Aby uzyskać dostęp do materiałów trzeba zalogować się na platformę e-learningową ŚCDN

https://e-szkolenia.scdn.pl/

Szczegóły na stronie https://www.scdn.pl/8-frontpage/453-kursy-na-platformie-e-learningowej-scdn