Wstęgę w laboratorium przecinają Krzysztof Słoń, Andrzej Bętkowski, Marek Bogusławski, Robert Jaworski i Marcin Zawierucha

Laboratorium w RCNT ma wyższą klasę zabezpieczeń – BSL3

Zakończyła się przebudowa i adaptacja części pomieszczeń laboratoryjnych Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Dzięki wykonanym pracom i zakupionym urządzeniom zyskały one kategorię bezpieczeństwa BSL3, którą mogą się poszczycić nieliczne jednostki badawcze w Polsce. Uroczyste otwarcie laboratorium odbyło się w poniedziałek, 28 lutego. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski.

 Kategoria BSL – Bio Safety Level – została stworzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Opisuje ona poziomy zabezpieczeń w laboratoriach badających mikoorganizmy chorobotwórcze. Najniższą kategorią jest BSL1 – zakłada on podstawowy poziom zabezpieczeń laboratoryjnych i umożliwia pracę z czynnikami, które nie wywołują chorób u człowieka ze zdrowym systemem odpornościowym. Najwyższym poziomem zabezpieczenia jest BSL4, który pozwala na prowadzenie badań także nad niezwykle niebezpiecznymi, śmiercionośnymi mikroorganizamami, takimi jak np. wirus Ebola. Laboratorium w Podzamczu, dzięki wprowadzonym modyfikacjom, zyska klasę BSL3, jedną z najwyższych w nomenklaturze WHO.

Klasa BSL3 zakłada badania mikroorganizmów łatwo przenoszących się w powietrzu, mogących wywoływać zagrożenie (także życia) dla badaczy i otoczenia. W laboratoriach o tej klasie jako zabezpieczenia stosuje się zamknięty system obiegu powietrza z podciśnieniem wewnątrz i śluzami wejściowymi, a także specjalistyczne, wysoko wydajne filtry. Taki system powoduje, że ewentualne skażenia nie mogą wydostać się na zewnątrz, przez co laboratorium nie generuje zagrożenia dla otoczenia.

W Podzamczu właśnie zakończono prace związane z podniesieniem klasy zabezpieczenia laboratorium. Jego pomieszczenia zostały uszczelnione i połączone ze specjalistycznym systemem wentylacyjnym z filtrami HEPA, które są w stanie zatrzymać nawet najmniejsze wirusy. Laboratorium wyposażone jest w pomieszczenie przygotowawcze oddzielone od właściwego miejsca pracy śluzą powietrzną zapewniającą odpowiednią kaskadę ciśnień, uniemożliwiającą wydostanie się niebezpiecznych organizmów na zewnątrz. Do pomieszczeń mogą wchodzić wyłącznie przeszkoleni pracownicy. Osoby wchodzące do laboratorium muszą obowiązkowo pozostawić odzież codzienną, i przebrać się w sterylną odzież ochronną.

Koszty modernizacji laboratoriów w Podzamczu do klasy BSL3 to niemal 250 tysięcy złotych. Najbliższe laboratoria tej klasy BSL3 znajdują się w Krakowie i Puławach.

Wicemarszałek Marek Bogusławski podkreśla, iż tego rodzaju laboratoria zwiększają bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców.

– Nasi mieszkańcy dzięki takim miejscom, jak centrum w Podzamczu czują się bezpieczniejsi, ponieważ skuteczniej i lepiej są leczeni. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej i wcześniej diagnostyce, która odbywa się właśnie w RCNT – mówi Marek Bogusławski.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca by izolacja wirusa SARS-CoV-2 i charakterystyka jego czynników wirusowych z próbek były wykonywane w laboratoriach o klasie BSL-3. WHO dopuszcza, aby laboratoria BSL-2 mogły przeprowadzać rutynowe testy diagnostyczne przy użyciu standardowych środków ostrożności, ale prowadzenie zaawansowanych prac badawczo-naukowych nad SARS wymaga laboratorium w standardzie BSL3.

– Modernizacja laboratorium zabezpieczy dodatkowo pracowników RCNT jak i nasze otoczenie. W nowych pomieszczeniach wciąż będą wykonywane badania związane z rozszerzoną diagnostyką wirusa SARS Cov2, prace badawczo-naukowe dotyczące także innych drobnoustrojów chorobotwórczych. Rozbudowa laboratorium to kolejny etap zabezpieczenia mieszkańców regionu przed zagrożeniem biologicznym – mówi Marcin Zawierucha, dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Podzamczu.

W uroczystości otwarcia laboratorium wzięli także udział m.in.: wojewoda Zbigniew Koniusz, senator Krzysztof Słoń oraz burmistrz Chęcin Robert Jaworski.

Galeria zdjęć