Andrzej Bętkowski I Tomasz Jamka

Lekcja ekologii i patriotyzmu dla najmłodszych na dobry początek wiosny

Mali obywatele z województwa świętokrzyskiego mieli okazję uczestniczyć w kolejnym spotkaniu o tematyce patriotyczno-przyrodniczej. Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka wraz z pracownikami opowiedzieli o szanowaniu naszego dziedzictwa narodowego, historycznego i przyrodniczego. Była to okazja zarówno dla dzieci jak i dorosłych, aby odpowiedzieć sobie na pytania: kim jest patriota? Jak chronić dziedzictwo historyczne i przyrodnicze naszego regionu? Czy troska o przyrodę również jest przejawem patriotyzmu?

Podczas spotkania uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Westerplatte ze Skarżyska-Kamiennej mogli posłuchać o patriotyzmie, który zakłada szacunek dla historii, symboli narodowych i ojczyzny, również tej małej, lokalnej, czyli Świętokrzyskiego. Dlatego, tak ważne jest by promować patriotyzm lokalny, szanować swoje otoczenie, także poprzez postawę proekologiczną nie śmiecąc czy nie marnując wody i energii. Marszałek Andrzej Bętkowski rozmawiając z dziećmi nawiązywał do bohaterskiej postawy patronów skarżyskiej szkoły – żołnierzy broniących Westerplatte.

Z kolei członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka podkreślał, że patriotyzm można wyrażać i pielęgnować poprzez dbanie o przyrodę i proekologiczne zachowania.

Istotę wartości proprzyrodniczych przybliżono najmłodszym poprzez zrealizowany w latach 2017-2020 projekt RDI2CluB nt. biogospodarki, którego idee doskonale wpisują się w zachowania patriotyczne. Najmłodsi obywatele stanowią filar regionalnej biogospodarki, dlatego tak ważne jest, aby nauczyć ich dbania o przyrodę i propagowania proekologicznych zachowań wśród opiekunów i rówieśników.

Na koniec uczniowie otrzymali upominki promujące region świętokrzyski oraz materiały edukacyjne w postaci Elementarza Ekologicznego. Ciekawostką dla dzieci były talerze jadalne biodegradowalne z otrąb pszennych, stanowiące alternatywę dla jednorazowych naczyń plastikowych oraz słomki z soku jabłkowego i semoliny, które mogły przetestować podczas poczęstunku.