Briefing Przewodniczącego Sejmiku (3)

Briefing Arkadiusza Bąka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

– W najbliższy wtorek odbędzie się ostatnia w tej kadencji 72. sesja Sejmiku. Podczas uroczystej części obrad podsumujemy najdłuższą w historii polskiego samorządu kadencję –  powiedział podczas dzisiejszego briefingu Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przybliżając zagadnienia, które będą poruszane na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, we wtorek 26 marca 2024 roku o godz. 12:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej.

 Wtorkowa sesja będzie podzielona na dwie części: uroczystą od godziny 12.00 oraz robocza od godziny 15.00.

 – Istotną kwestią będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia postulatów polskich rolników. Myślę, że jest ono ciekawe, zdecydowane i niestandardowe. Przypomnę, że ponad rok temu w lutym nasz Sejmik przyjmował już stanowisko dotyczące sytuacji na rynkach rolnych i  konieczności wsparcia polskich producentów w związku z niekontrolowanym napływem produktów rolnych z Ukrainy – mówił Arkadiusz Bąk, który wspomniał o tym, że radni zajmą się także rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/25.

– Uchwała zakłada stypendium do wysokości 1,5 tys. zł. miesięcznie, więc dość istotne wsparcie szykujemy dla tych, którzy wybiorą kierunki wskazane przez radnych i na które jest zapotrzebowanie w naszej regionalnej gospodarce – mówił przewodniczący. – Mamy także informację, że marszałek będzie chciał rozszerzyć porządek obrad o uchwałę dotyczącą prac konserwatorskich i restauratorskich robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Jest to 700 tys. zł. na projekty rewitalizacji i remontów. 24 wnioski dotyczą obiektów sakralnych, a 6 wniosków jest innych – dodał Arkadiusz Bąk.

Radni zajmą się m.in. określaniem warunków i trybu finansowania sportu na terenie województwa świętokrzyskiego, w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2024 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Podczas briefingu obecni byli także radni, przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: przewodniczący Oskar Frydrych, wiceprzewodnicząca Amelia Rudnicka oraz radny, przewodniczący Komisji Aktywizacji Młodzieży Miłosz Twardowski. Młodzi poinformowali o trwającym naborze do IV kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Kandydować mogą osoby w wieku od 15 lat (ukończonych w dniu zgłoszenia) do 24 lat, posiadające status ucznia lub studenta, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które na wypełnionych formularzach uzyskały rekomendację jednego z podmiotów działających na terenie województwa świętokrzyskiego: młodzieżowej rady miasta, gminy lub powiatu, samorządu uczniowskiego szkoły ponadpodstawowej, samorządu studenckiego lub organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą lub na jej rzecz. Każdy podmiot może zgłosić tylko jednego kandydata – więcej na ten temat

Galeria zdjęć