Otwarcie Terenów Rekreacyjnych Z Ue A. Bętkowski (3)

Powitali wiosnę przy nowej strefie rekreacji i wypoczynku w Mircu

Dziś w Mircu zakończono dużą inwestycję tworząc atrakcyjne strefy turystyki, relaksu i aktywności. Wokół nowo wybudowanego zalewu z zapleczem rekreacyjnym powitano dziś wiosnę. Była zumba przedszkolaków, spacer nordic walking z seniorami oraz sportowa rywalizacja. W wydarzeniu wziął udział marszałek Andrzej Bętkowski.

Głównym celem projektu Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)” było ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji centrum Mirca.

W ramach inwestycji wybudowano zbiornik wodno-rekreacyjny wraz z zapleczem rekreacyjnym, utworzono ścieżkę zdrowia przy budynku Ośrodka Zdrowia, zmodernizowano drogę do Dworu Modrzewiowego, wybudowano chodnik przy drodze wojewódzkiej 744, rozbudowano przedszkole o salę wielofunkcyjną wraz z placem zabaw, poprawiono budynek OSP (świetlicę) oraz wykonano renowację terenu wokół pomnika ofiar II WŚ. Inwestycja zakładała także budowę małej infrastruktury turystycznej, monitoring na obszarze rewitalizacji, montaż OZE.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi 4,5 ha. Rewitalizacja ma przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji. To także wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru,  zwiększenie potencjału turystycznego Mirca i poprawa stanu środowiska naturalnego. Adaptacja zdegradowanych terenów i budynków miała na celu przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych.

Wartość projektu ” Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)” wyniosła 20 237 521,59 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020  z Działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” – 4 145 406,68 zł,  z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – 12 750 000 złotych, z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 000 000 złotych.