Lepszą drogą do Włoszczowy

Lepszą drogą do Włoszczowy

We Włoszczowie marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Jan Maćkowiak i Kazimierz Kotowski wzięli udział w uroczystym otwarciu drogi nr 786 zmodernizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – ETAP II: Droga Wojewódzka Nr 786 na odcinku granica województwa – Włoszczowa – Łopuszno ”.

Wartość inwestycji to ponad 103mln zł, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich stanowiło 60 % – ponad 61 mln zł. Celem inwestycji było doprowadzenie drogi do parametrów zgodnych z wymaganiami dla dróg kl. G, określonymi w warunkach technicznych. Projekt obejmował modernizację odcinka o dł. 39,97 km i polegał na poszerzeniu i wzmocnieniu nawierzchni, przebudowie: skrzyżowań, chodników, przepustów, mostów, infrastruktury kolidującej oraz budowie: ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, dodatkowych pasów ruchu, dróg dojazdowych, przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych, zjazdów, oznakowania poziomego i pionowego, kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi.

Źródło: Biuro Prasowe UM