Aad 8526fotops

LGD- kreatorzy przedsiębiorczości z unijnym dofinansowaniem

21 Lokalnych Grup Działania z sześciu województw podpisało umowy o współpracy w ramach międzynarodowego projektu „Kreator przedsiębiorczości”. Jego koordynatorem jest LGD „Region Włoszczowski”, dlatego podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. – Jesteście Państwo rzetelnym i wiarygodnym partnerem dla władz publicznych – mówił marszałek Adam Jarubas w Hotelu Uroczysko w Cedzynie podczas podpisywania umów z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania. Wartość projektu to prawie 3 miliony złotych.


Celem projektu współpracy jest wzrost aktywności społecznej, gospodarczej, promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Uczestnikami projektu jest 21 Lokalnych Grupa Działania, najwięcej – 14 z województwa świętokrzyskiego, 2 z Wielkopolski, po jednym z województw: łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i małopolskiego oraz partner ze Słowacji.
– Ten obszar, który obejmuje projekt ma swój duży atut. Nasi przedsiębiorcy będą mogli korzystać z doświadczeń innych i wzajemnie. Na swoim obszarze przedsiębiorcy ze swojego sektora są dla siebie konkurencją, inaczej sytuacja wygląda jeśli będą korzystać z rozwiązań stosowanych na innych terenach – mówił Cezary Huć, wiceprezes LGD „Region Włoszczowski”, koordynator projektu.
Działania w ramach projektu zostały podzielone na dwa panele – Laboratorium Przedsiębiorczości – skierowane do dzieci i młodzieży, którego celem jest kształtowanie u nich postaw przedsiębiorczych, wzmacnianie samodzielności, kreatywności, umiejętności organizacyjnych, motywacja do rozwoju własnej osobowości, edukacja finansowa oraz propagowanie idei oszczędzania.
– To, że swoim zasięgiem ten projekt obejmuje także dzieci i młodzież wydaje się bardzo ciekawym doświadczeniem. Badania pokazują, że u dzieci, szczególnie w wieku gimnazjalnym przejęte i wpojone nawyki procentują w życiu – śmiałość, kreatywność i współpraca w grupie dają później dobre rezultaty – mówił Adam Jarubas.
Drugi panel – Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – skierowany jest do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych prowadzących taką działalność. W ramach działań Centrów organizowane będą szkolenia, kursy, wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, a także udzielana będzie pomoc z zakresu prawa, księgowości, biznesu i marketingu.
– Osoby, które są zainteresowane przedsiębiorczością od wielu lat swoje pierwsze kroki kierują do nas. My im podpowiadamy skąd można uzyskać dofinansowanie, pożyczkę czy kredyt. Dzięki stworzeniu Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości rozszerzymy wachlarz naszych możliwości – powiedziała Anna Łubek, prezes zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”.
– Z ostatnich badań wynika, że tylko 10 procent mieszkańców wsi zajmuje się rolnictwem. To pokazuje jak duża przestrzeń powstaje dla przedsiębiorczości, dla pozarolniczych źródeł dochodu. To właśnie Państwo idealnie wpisują się w te wyzwania obecnego czasu – mówił marszałek Adam Jarubas.

Najniższe dofinansowanie, jakie w ramach podpisanych umów otrzymały LGD to 35 tysięcy złotych, najwyższe, prawie 400 tysięcy. Projekt „Kreator Przedsiębiorczości” jest największym w kraju projektem współpracy realizowanym w ramach działania LEADER, finansowanym z PROW 2014-2020.

Lokalizacja