Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Lista ocenionych operacji Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020 – 2021 dla Konkursu Nr 5/2021

„Sekretariat Regionalny KSOW informuje, że zakończone zostały prace przy ocenie wniosków złożonych w ramach konkursu nr 5/2021 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021. W efekcie tych prac stworzono zestawienie operacji partnerskich. W związku z zakończeniem oceny wniosków Jednostka Regionalna KSOW Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z art. 57e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2020 r., poz. 217 z późn. zm.), publikuje przyjętą przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Listę ocenionych operacji Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020 – 2021 dla Konkursu Nr 5/2021”.

Lista ocenionych operacji partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla Konkursu Nr 52021