Krew Dla Pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Apel o krew

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach apeluje w imieniu pacjentów i personelu medycznego o oddawanie krwi. Potrzebują jej chorzy leczeni we wszystkich klinikach i oddziałach placówki. Krew jest również przetaczana pacjentom Świętokrzyskiego Szpitala Tymczasowego i chorym na Covid-19, którzy są leczeni w innych miejscach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Dobowo w placówce przetaczanych jest co najmniej 40 jednostek krwi. Największe zapotrzebowanie jest w tym momencie na grupę O Rh minus. Jest to krew uniwersalna, która może być podana chorym wymagającym jej bardzo pilnego przetoczenia np. w stanach zagrożenia życia, zanim zostanie zbadane jaką grupę ma dany pacjent.
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, ze względu na wielkość i specyfikę placówki, gdzie trafiają ofiary wypadków i chorzy w bardzo ciężkich stanach, zapotrzebowanie na krew jest nieustająco bardzo duże. W szpitalu pracuje wiele klinik zabiegowych, a na oddziałach zachowawczych potrzebują jej m.in. chorzy onkologicznie. Krew jest potrzebna noworodkom, matkom, po ciężkich porodach i chorym dzieciom leczonym w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, w tym na jedynym w regionie Oddziale Onkologii Dziecięcej.