Warsztaty Dla Zespołów Folklorystycznych

Ludowi artyści udoskonalą swój warsztat

Alicja Trukszyn, etnolog i folklorysta Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach poprowadzi bezpłatne warsztaty dla zespołów folklorystycznych prezentujących zwyczaje, obyczaje i obrzędy wywodzące się z tradycji wsi świętokrzyskiej. Tematem najbliższych zajęć będzie obrzędowość okresu zimowo-wiosennego.

To kolejna edycja warsztatów, których organizatorem jest Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach. – Dla uczestników najważniejsza okazuje się wiedza na temat kolejności etapów danych obrzędów społeczno-rodzinnych, a także przyśpiewki i piosenki śpiewane w trakcie ich odtwarzania. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się także rytuał chrztu i zostola weselnego – mówi Alicja Trukszyn, etnolog i folklorysta Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Tematyka najbliższych zajęć w sobotę, 9 lutego poświęcona będzie zagadnieniom zimowo-wiosennych obrzędów ludowych tj.: spotkania w chałupie przy darciu pierza, przędzenie lnu, pieczenie chleba czy wicie pająków oraz świętokrzyskiej gwarze. Omówiona zostanie symbolika postaci, koloru, rekwizytów wykorzystywanych podczas odtwarzania obrzędu. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także skąd czerpać wiedzę na ten temat. Program obejmuje również doradztwo w zakresie wyboru najlepszych zwyczajów czy obrzędów przy przygotowaniu występów konkursowych.

Warsztaty adresowane są do kierowników i członków zespołów obrzędowych z terenu powiatu kieleckiego.