Mała retencja za 11 milionów

Ponad 11 milionów złotych w latach 2011 – 2012 wydały świętokrzyskie samorządy na budowę siedmiu zbiorników retencyjnych. Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa przyjął raport z realizacji „Programu małej retencji dla Województwa Świętokrzyskiego za lata 2011 – 2012”.

W 2011 roku nakłady na wykonanie obiektów małej retencji wyniosły 9, 4 mln złotych, rok później – prawie 2 mln złotych. W ciągu dwóch lat powstało (zostało wybudowane od podstaw lub zmodernizowane) siedem zalewów: Rejów na rzece Kamionce w gminie Skarżysko – Kamienna, Mnin w gm. Słupia Konecka, Baczyna w gm. Końskie, Ciekoty w gm. Masłów, Oleśnica w gm. Oleśnica, Nieskurzów w gm. Baćkowice oraz Bogoria na rzece Korzenna w gminie Bogoria.
W tym samym okresie wybudowano także zbiornik przeciwpożarowy Baszowice w gm. Nowa Słupia o pojemności 7, 1 tys. m3 i powierzchni 0, 47 ha, który nie był wcześniej ujęty w „Programie małej retencji”.
W sumie w ciągu dwóch lat w Świętokrzyskiem powstały zbiorniki retencyjne o łącznej powierzchni 42,5 ha i pojemności 1,4 mln metrów sześciennych. Fundusze na ten cel pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (z działania „Odnowa i rozwój wsi”), z Programu „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych obszarów Rybackich 2007-2013, a także z własnych pieniędzy gmin.
W ramach nowego okresu unijnego finansowania, w latach 2014 – 2020, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach chciałby wybudować pięć kolejnych zalewów: „Wierna Rzeka” na rzece Łososinie, „Mójcza” na terenie gmin Kielc i Daleszyce, „Oleszno” na granicy gmin Krasocin i Kluczewsko, „Wilczyce” w gm. Wilczyce oraz „Bzin” w gminie Skarżysko – Kamienna. Karty informacyjne dotyczące chęci realizacji tych projektów zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego w ramach akcji zbierania danych o przedsięwzięciach planowanych realizacji w ramach RPO na lata 2014 – 2020.

Źródło: Biuro Prasowe UM