Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa

W gmachu Sejmu RP Marcin Ożóg, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego weźmie udział w konferencji pn. ,,25 lat działalności Związku Polaków na Białorusi”, organizowanej przez Związek Polaków na Białorusi oraz Fundację ,,Wolność i Demokracja”.

Gośćmi marszałka Adama Jarubasa będą przedstawiciele Instytutu Odnawialnych Źródeł Energii w Kielcach oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Rozmowa dotyczyć będzie możliwości przeprowadzenia pilotażowego programu dotyczącego wykorzystania odnawialnych źródeł na terenie województwa świętokrzyskiego.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach marszałek Adam Jarubas spotka się uczniami Zespołu Szkół w Wodzisławiu i goszczącymi w ich szkole nauczycielami i uczniami ze szkół partnerskich z 9 krajów: Belgii, Cypru, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii, Turcji i Węgier. Szkoły biorą udział w projekcie „Water Management and Values for European Students”.

W ramach Roku Juliana Tuwima Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego czytał będzie dzieciom z Samorządowego Przedszkola w Opatowie jedną z najsłynniejszych bajek pisarza – „Lokomotywę”.

W Warszawie na Zamku Królewskim Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będzie gościem Konkursu Euro-Gmina 2013.

W dniach 20 – 23 listopada Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego przebywać będą z wizytą w Wielkiej Brytanii, gdzie na Uniwersytecie Cambridge rozmawiać będą o potencjalnych obszarach współpracy. Uniwersytet Cambridge odnosi znaczące sukcesy na polu łączenia nauki z biznesem i należy do czołowych uniwersytetów w dziedzinie wdrażania nowych technologii, tworzenia nowych firm i rozwijania ich do etapu międzynarodowego lidera w danej branży. Wśród ważniejszych wydarzeń – zbieżnych z zakresem działania Biura Innowacji – znajdują się: Forum Innowacji- wsparcie innowacyjnych firm (prezentacja małych innowacyjnych firm tzw. start-up- ów przed dużymi koncernami takimi jak: Bacardi, GSK, Mars, PepsiCo, Tate&Lyle and Unilever), Festiwal nauki, czy też ostatnia inicjatywa Wydziału Inżynierii – Centrum Nauki, Technologii oraz Polityki Innowacji. Wizyta przyczyni się do pozyskania wiedzy na temat sposobu aktywizacji biznesu do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych oferowanych przez Uniwersytet, a także metod budowania efektywnej współpracy między nauką a biznesem. Wymiernym efektem wizyty będzie możliwość udostępnienia zbudowanego na uczelni prototypu platformy internetowej, której celem jest kojarzenie innowacyjnych rozwiązań naukowych z odpowiednimi firmami, potencjalnymi odbiorcami nowych rozwiązań. Platforma ta jest przestrzenią, która umożliwiłaby zamieszczenie innowacyjnych pomysłów przez ich inicjatorów oraz „zderzenie tych rozwiązań” z praktykami, osobami odpowiedzialnymi za rozwój technologiczny poszczególnych firm.

Źródło: Biuro Prasowe UM