Mali Wojownicy Spotkali Się Już Po Raz Siódmy Zdjęcie Uczestników

Mali wojownicy spotkali się już po raz siódmy

W Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim odbył się VII Zjazd Wcześniaków Świętokrzyskich. Na uczestników czekało wiele atrakcji a także porady lekarzy. Na spotkanie małych wojowników i ich rodzin z Zespołem Kliniki Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zaprosili: dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, dyrekcja Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, Klinika Neonatologii, Klinika Położnictwa i Ginekologii oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wcześniaków Świętokrzyskich. W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Marek Bogusławski, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Bogumiła Niziołek oraz Krzysztof Ołownia, dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

Wydarzenie było znakomitą okazją do zwrócenia uwagi na problemy wcześniaków. Organizatorzy corocznych Zjazdów Wcześniaków Świętokrzyskich pragną zmienić spojrzenie na wcześniactwo, pokazać małych pacjentów i uzmysłowić wszystkim, że ratowanie życia dzieci urodzonych przedwcześnie to wyjątkowa inicjatywa i wybitny przejaw człowieczeństwa. W chwili urodzenia wcześniak jest najbardziej kruchą istotą, która bez pomocy dorosłych nie ma szans. Ale jeżeli otrzyma wsparcie potrafi pokonywać trudności, rozwijać się i dojrzewać, czego dowodem są świętokrzyskie wcześniaki. Widok tak wielu wcześniaków potwierdza sens ciężkiej pracy wykonywanej przez lekarzy. W ostatnich latach w województwie świętokrzyskim doszło do diametralnej zmiany systemu opieki prenatalnej, dzięki czemu dwukrotnie wzrosła przeżywalność dzieci z patologicznych ciąż. W województwie świętokrzyskim rodzi się około 9,5 tysiąca dzieci rocznie. Około dziesięć procent z nich, to dzieci urodzone przed terminem porodu.

Podczas dzisiejszego Zjazdu uczestnicy mogli skorzystać z  konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji, m.in.  neonatologa, kardiologa, okulisty, laryngologa, gastrologa, neurologa, endokrynologa, neurologopedy, pediatry, fizjoterapeuty, nefrologa, hematologa i dietetyka. Ponadto na dzieci czekała świetna zabawa na świeżym powietrzu

Udział w zjeździe był bezpłatny i mogli w nim wziąć udział wszyscy, którym bliski jest temat wcześniactwa. Specjalne zaproszenia otrzymali również rodzice i dzieci, które urodziły się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

 

foto: RCNT