Marcin Piętak pokieruje Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

Marcin Piętak pokieruje Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

Marcin Piętak, dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego został wybrany na prezesa zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podczas Walnego Zgromadzenia członków tej organizacji, które odbyło się we wtorek 20 sierpnia, delegaci uzupełnili skład zarządu o Beatę Wróbel ze Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz zastępcę prezydenta Kielc Danutę Papaj, która będzie pełnić funkcję wiceprezesa świętokrzyskiej ROT.

Marcina Piętaka obdarzyli zaufaniem wszyscy biorący udział w głosowaniu, czyli 66 osób.

Jak podkreśla nowo powołany szef ROT, jednym z ważniejszych wyzwań będzie zacieśnienie działań pomiędzy wszystkimi członkami świętokrzyskiej organizacji: – Zależy mi na polepszeniu współpracy pomiędzy samorządami i przedsiębiorcami w ramach ROT, ponieważ słyszałem o problemach na tej płaszczyźnie – mówi. – Czy utrzymamy tempo rozwoju turystyki? A może je zwiększymy? Przy wykorzystaniu naszych możliwości widzę w tym obszarze spore szanse i duże pole do działania. Widzę je tym bardziej, że pracuję jednocześnie jako dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa – dodaje Marcin Piętak.

Podczas wtorkowego zgromadzenia podsumowano również ostatnie dokonania Regionalnej Organizacji Turystycznej, a także omówiono jej plany.

Świętokrzyska ROT jest jedną z największych regionalnych organizacji turystycznych w Polsce. Wśród szesnastu stowarzyszeń tego typu przoduje w liczbie członków, wysokości rocznego budżetu, realizowanych projektach oraz przedsięwzięciach promocyjnych. Skupia ponad 160 świętokrzyskich samorządów, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, biur turystyki przyjazdowej i różnorakich firm z branży turystycznej. Jako jedyna ROT w Polsce powołała do życia targi turystyki na terenach wiejskich AGROTRAVEL w Kielcach, które w 2018 roku obchodziły jubileusz 10-lecia. W 2014 r., w imieniu pięciu województw Polski Wschodniej, podjęła się stworzenia kolejnej, tym razem ponadregionalnej marki, jaką jest Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Na wykreowanie i wypromowanie samego szlaku oraz jego marki pozyskano niemal 25 milionów złotych z funduszy UE. Dziś logotyp i nazwa Green Velo, związane z tą nazwą hasła promocyjne i cała księga identyfikacji wizualnej są w zakresie praw autorskich także własnością ROT WŚ.

 

Galeria zdjęć