Marcin Piętak

Marcin Piętak

marcin.pietak@sejmik.kielce.pl

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 2 obejmującego powiaty: skarżyski, konecki i starachowicki.

Ukończył politologię na Akademii Świętokrzyskiej. Jest prezesem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Wcześniej był m. in. dyrektorem biura posła Andrzeja Bętkowskiego, doradcą wojewody Agaty Wojtyszek, specjalistą do spraw rozwoju rynku regionalnego w Banku Gospodarstwa Krajowego, dyrektorem Gabinetu Marszałka Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Był także radnym miejskim w Skarżysku-Kamiennej w poprzedniej kadencji.

Aktywność radnego