Tadeusz Kowalczyk

Tadeusz Kowalczyk

Tadeusz.Kowalczyk@sejmik.kielce.pl

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty: kazimierski, buski, pińczowski, jędrzejowski i włoszczowski.

Ma 70 lat. Z wykształcenia jest nauczycielem, pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. Radny I, II, III, IV i V kadencji Sejmiku. W III i IV kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a w V kadencji – funkcję wiceprzewodniczącego.

Aktywność radnego