Marek Bogusławski Fot.1

Marek Bogusławski drugim wicemarszałkiem

Podczas XVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w tajnym głosowaniu radni, wybrali drugiego – po Renacie Janik –wicemarszałka województwa. Został nim Marek Bogusławski, dotychczas p.o. członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Kandydaturę Marka Bogusławskiego wskazał marszałek województwa Andrzej Bętkowski. – Chcemy dostosować stan faktyczny do zapisów znowelizowanego statutu województwa, który przewiduje funkcje dwóch wicemarszałków w Zarządzie Województwa – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.
– Marek Bogusławski jest doświadczonym samorządowcem, również swoim doświadczeniem zawodowym potwierdza, że jest przygotowany do roli, którą pełnił jako członek Zarządu Województwa i którą będzie pełnił jako wicemarszałek – dodał Andrzej Bętkowski.
Za wyborem Marka Bogusławskiego głosowało 18 radnych, 11 było przeciwnych.
– Myślę, że krok, który radni zrobili dzisiaj, pozwoli na dalsze skuteczne realizowanie postawionych sobie przez Zarząd Województwa celów. Kolejne, trzecie głosowanie, któremu się poddałem, pokazało, że Sejmik w swojej aktualnej ocenie sytuacji wykazali się zdrowym rozsądkiem. Bardzo dziękuję za to radnym – mówił po wyborze wicemarszałek Marek Bogusławski. Dodał, że zakres jego kompetencji nie zmieni się znacząco – nadal w obszarze nadzoru będzie miał jednostki ochrony zdrowia.

Marek Bogusławski z wykształcenia jest lekarzem medycyny – specjalistą medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii. Pracował m. in. w Szpitalu Rejonowym w Jędrzejowie oraz w Ośrodku Zdrowia w Prząsławiu, zarządzał Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie, był też dyrektorem ds. medycznych w Uzdrowisku Busko-Zdrój. Do momentu wyboru na członka Zarządu Województwa w 2018 r. prowadził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jędrzejowskie Centrum Medyczne. Radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego był już wcześniej – w III i IV kadencji.