Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 20 GRUDNIA

O godz. 11.00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach z udziałem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się XVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Porządek obrad:
1.Otwarcie XVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnianie porządku obrad.
4.Wybór sekretarzy obrad.
5.Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
6.Wybór komisji skrutacyjnej.
7.Wybór Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie XVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

***

Komenda Chorągwi Kieleckiej ZHP tradycyjnie przekaże Betlejemskie Światło Pokoju, pochodzące z Groty Narodzenia Pańskiego Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego. Z harcerzami spotka się marszałek Andrzej Bętkowski oraz członkowie Zarządu Marek Bogusławski, Marek Jońca i Mariusz Gosek. Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski po raz 29. Harcerze z Chorągwi Kieleckiej odebrali je w Zakopanym i przywieźli do Kielc.

***

Na zaproszenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski będzie gościem spotkania wigilijnego (godz. 12.00).

Marszałek Andrzej Bętkowski będzie także gościem tradycyjnego strażackiego spotkania świątecznego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (godz. 14.00).

***

Marek Jońca, członek Zarządu Województwa uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o.

***

W Szkole Podstawowej w Niekłaniu, gm. Stąporków Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa będzie gościem spotkania świątecznego, podczas którego uczniowie zaprezentują bożonarodzeniowe jasełka.