XVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

20 grudnia o godz. 11.00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się XVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnianie porządku obrad.
4. Wybór sekretarzy obrad.
5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Wybór Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie XVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.