Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 19 GRUDNIA

Marszałek Andrzej Bętkowski będzie gościem Żołnierskiej Wigilii, która odbędzie się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach (godz. 11.00).

***

Na zaproszenie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego marszałek Andrzej Bętkowski będzie także gościem Zebrania Zarządu ROT -u. Podczas spotkania m. in. podsumowana zostanie sytuacja finansowa za 2019 rok, przedstawiony plan działań na 2020 rok oraz przyjęta uchwała w sprawie powołania nowych Członków w poczet Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego (godz. 13.00, RCNT w Podzamczu).

***

Dzisiaj, podczas uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach (godz. 17.00), poznamy laureatów XXI edycji konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz XI edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Świętokrzyska Nagroda Jakości zostanie przyznana w trzech kategoriach: organizacje publiczne – ochrona zdrowia, średnie przedsiębiorstwa produkcyjne oraz duże przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe. W ramach XI edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator przyznano natomiast dwie Nagrody Główne, trzy Wyróżnienia oraz sześć Nagród za zgłoszone wynalazki. Gościem gali będzie marszałek Andrzej Bętkowski.
Świętokrzyska Nagroda Jakości jest przyznawana przedsiębiorstwom i organizacjom za wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania przez jakość na poziomie: krajowym i europejskim. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje publiczne, niepubliczne i edukacyjne, niezależnie od wielkości i formy zatrudnienia, posiadające lub mające
zamiar ubiegać się o certyfikat jakości, a także działające na terenie województwa minimum 4 lata i płacące w nim podatki.
Uczestnictwo w konkursie umożliwia między innymi otrzymanie Certyfikatu i/lub Berła Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie jakości – Polska Nagroda Jakości, promocję organizacji i jej dokonań w mediach, a także wzmocnienie wizerunku firmy i jej prestiż.
Konkurs Świętokrzyski Racjonalizator ma na celu wyłanianie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, o dużym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

***

Wicemarszałek Renata Janik gościła Zespół Świętokrzyskie Jodły ze Śniadki Drugiej, gm. Bodzentyn, który w październiku br. na XXXVI Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagroda została przyznana za widowiskowość przedstawienia obrzędu weselnego, urodę obrazu scenicznego oraz muzyczność spektaklu „Ocepiny”. Wicemarszałek wręczyła Zespołowi list gratulacyjny i symboliczny czek o wartości 2 000 złotych.

***

Wicemarszałek Renata Janik będzie także gościem spotkań wigilijnych w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii (godz. 11.00) oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Zagnańsku (godz. 12.50).

***

Na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście Marek Jońca, członek Zarządu Województwa będzie gościem Wigilii dla Seniora (godz. 13.00, Miejsko – Gminy Ośrodek Kultury).

***

W Pilczycy, gm. Słupia Konecka Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa będzie gościem Wigilii dla samotnych (godz. 11.00, Dzienny Dom „Senior+”).