Marszalkiada12

Marszałkiada 2018: brązowy medal dla świętokrzyskiej drużyny

Stu urzędników z całej Polski wzięło udział w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada”, która odbyła się 11-13 maja 2018 r. w Drzonkowie. – W tym roku w ogólnej klasyfikacji otrzymaliśmy tzw. „pudło” zajmując 3. miejsce. Jednak w strzeleniu od trzech lat niezmiennie jesteśmy na pierwszym miejscu – znowu przywieźliśmy złoto – mówi Ewelina Gładki,  dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, kapitan świętokrzyskiej drużyny.

To już III edycja imprezy, która była okazją do popularyzacji takich dyscyplin sportowych jak: piłka siatkowa, strzelanie z broni pneumatycznej, tenis ziemny, tenis stołowy, biegi przełajowe i pływanie wśród pracowników Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych, Radnych Sejmików.

Celem wydarzenia jest zachęcenie do aktywnego trybu życia w myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch” oraz integracja samorządów wojewódzkich w Polsce.

Województwo Świętokrzyskie wystawiło silną reprezentację, w składzie:

1. piłka siatkowa – Joanna Cieślik-Sztandera z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Agnieszka Dulęba z Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego, Karolina Leder z Biura Komunikacji Społecznej, Radosław Puchała z Departamentu Budżetu i Finansów, Krzysztof Bałchanowski z Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Jakub Lis z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Lorens z Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego;

2. tenis ziemny – Joanna Cieślik-Sztandera z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rafał Kaleta z Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego

3. tenis stołowy – Katarzyna Kubicka z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Adam Strzelecki z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. pływanie – Monika Głazowska z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Katarzyna Kubicka z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Jakub Lis z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Tomasz Plech z Wojewódzkiego Zarządu Transportu

5. strzelanie – Ewelina Gładki z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Karolina Leder z Biura Komunikacji Społecznej, Zbigniew Ziółek ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddział w Staszowie, Krzysztof Bałchanowski z Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

6. biegi przełajowe – Monika Głazowska z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Agnieszka Dulęba z Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego, Krzysztof Bałchanowski z Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Jakub Lis z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarówno w 2016, jak i w 2017 roku, w Marszałkiadzie brało udział 6 województw: lubuskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko – mazurskie, opolskie i małopolskie. Łącznie 82 zawodników w 2016 roku, natomiast 77 osób w 2017 roku. W tym roku do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się kolejne województwo: zachodniopomorskie.

W 2017 roku Województwo Świętokrzyskie w ogólnej klasyfikacji zajęło I miejsce. W tym roku w ogólnej klasyfikacji reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zdobyła brązowy medal, a w strzelaniu niezmiennie od trzech lat przywieźli złoto. 

Najaktywniejszym zawodnikiem Marszałkiady został Krzysztof Bałchanowski z Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Lokalizacja