Podpisanie Umowy Na Produkcję Maseczek Z Programu Stop Koronawirusowi

Maski ochronne dla pracowników ochrony zdrowia

W ramach realizacji projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 podpisana została umowa z firmą Sagami Sp. z o.o. z Jędrzejowa na dostawę masek z filtrem N95 FFP2. Maski zostaną przekazane do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.


Celem projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie oraz zwiększenie dostępności do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 pracownikom ochrony zdrowia. Jedno z zadań, realizowane przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczy zakupu niezbędnych środków do ochrony osobistej pracowników służby zdrowia działających w jednostkach nadzorowanych przez DOZ UMWŚ, którzy bezpośrednio narażeni są na zachorowanie.