Maturalna lista płac

Do 20 czerwca samorządy mają czas na przygotowanie zestawienia należności dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego. MEN wysłało do samorządów list w tej sprawie.

Do 20 czerwca samorządy mają czas na przygotowanie zestawienia należności dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego. MEN wysłało do samorządów list w tej sprawie.

Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2007 r., nauczycielom uczestniczącym w ustnych egzaminach maturalnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, jeśli ustne egzaminy maturalne były prowadzone przez nauczyciela w czasie przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum).

Ministerstwo edukacji narodowej zapewniło, że środki na wypłaty wynagrodzeń za udział w części ustnej egzaminu maturalnego zostały zapewnione w budżecie państwa i zostaną przekazane samorządom w formie dotacji celowej.

Samorządy powinny przekazać zestawienia należności dla nauczycieli do okręgowych komicji egzaminacyjnych. Tryb ubiegania się o środki z dotacji MEN przedstawił w liście do jst.

Treść pisma dostępna jest na stronie MEN: http://www.men.gov.pl/nauczyciele/wynagradz/pismo_wojt.php

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/