Modernizacja liniii kolejowej nr 25?

Zarząd województwa świętokrzyskiego popiera starania o modernizację drogi kolejowej numer 25. Jest to szlak łączący województwo świętokrzyskie ze wschodnią częścią kraju i dalej z Ukrainą.

Zarząd województwa świętokrzyskiego popiera starania o modernizację drogi kolejowej numer 25. Jest to szlak łączący województwo świętokrzyskie ze wschodnią częścią kraju i dalej z Ukrainą Dla mieszkańców północnej części województwa świętokrzyskiego najważniejsza jest rewitalizacja na odcinku polskim. Dlatego też zarząd województwa świętokrzyskiego przeznaczył kwotę 700 tysięcy złotych na opracowanie studium wykonalności tego szlaku. Ponadto prowadzone są zaawansowane rozmowy z władzami województwa podkarpackiego na rzecz lobbingu w celu przywrócenia świetności trasie numer 25. Po modernizacji trasy średnia prędkość poruszających się po niej pociągów ma wynosić 120 kilometrów na godzinę.

Źródło: www.radio.kielce.com.pl