10 kwietnia

Z prac Departamentów

Departament  Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska; Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki >>> więcej

Departament  Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Departament Rozwoju  Obszarów Wiejskich  i Środowiskadokonał redystrybucji środków z  tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  (wpłaconych  w lutym br.). 30 marca przekazał  na  właściwe  rachunki  bankowe funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej  należne udziały w kwocie  2 milionów 77 tysięcy 260 złotych. Z czego na:

  • Fundusz Narodowy       489.256,00 zł;
  • Fundusz Wojewódzki      908.620,00 zł;
  • Fundusze Powiatowe      199.324,00 zł; 
    (powiaty, które otrzymały najwięcej środków to: ostrowiecki , sandomierski  oraz  grodzki – miasto Kielce).
  • Fundusze Gminne       480.060,00 zł.
    (gminy, które otrzymały najwięcej środków to: Ostrowiec Św., Baćkowice  oraz  Sandomierz).

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

W związku z planowaną przez Muzeum Wsi Kieleckiej realizacją zadań inwestycyjnych, instytucja zleciła Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Kielce opracowanie i przeprowadzenie konkursów na wykonanie szczegółowej koncepcji architektoniczno-budowlanej na „Zagospodarowanie sektora obiektów użyteczności publicznej w Parku Etnograficznym w Tokarni” oraz na „Modernizację, dodatkową zabudowę i zagospodarowanie posesji Dworku Laszczyków w Kielcach”. Dzisiaj i jutro obradować będzie sąd konkursowy, w którego składzie znajdzie się m.in. Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.