4 kwietnia

Miliony na bazę sportową

7 milionów 364 tysiące złotych samorząd województwa świętokrzyskiego przeznaczy na budowę sal gimnastycznych, boisk sportowych i stadionów w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej na rok 2007 i lata następne w Województwie Świętokrzyskim”. >>> więcej

     
7 milionów 364 tysiące złotych samorząd województwa świętokrzyskiego przeznaczy na budowę sal gimnastycznych, boisk sportowych i stadionów w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej na rok 2007 i lata następne w Województwie Świętokrzyskim”. Projekt uchwały sejmiku w tej sprawie został dzisiaj przyjęty przez Zarząd Województwa.
5 milionów 790 tysięcy złotych samorząd planuje przeznaczyć na kontynuowane inwestycje sportowe, 1 milion 574 tysiące złotych – na rozpoczynane budowy. Są wśród nich trzy pełnowymiarowe sale gimnastyczne w Oksie, Dwikozach i w Sichowie Dużym, w gminie Rytwiany. Ostateczną decyzję w sprawie podziału pieniędzy podejmą radni na najbliższej sesji sejmiku.
W ostatnich latach w regionie powstało około 70 nowych sal gimnastycznych.