4 kwietnia

Stypendia sportowe dla  młodzieży

Stypendia w wysokości od 300 złotych miesięcznie dla młodych sportowców – amatorów reprezentujących województwo świętokrzyskie i osiągających wysokie wyniki sportowe zamierza ufundować samorząd województwa. >>> więcej

Stypendia w wysokości od 300 złotych miesięcznie dla młodych sportowców – amatorów reprezentujących województwo świętokrzyskie i osiągających wysokie wyniki sportowe zamierza ufundować samorząd województwa. Zarząd Województwa przyjął dziś projekt uchwały sejmiku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych w kategoriach młodzieżowych dla sportowców reprezentujących województwo świętokrzyskie i osiągających wysokie wyniki sportowe.
Pieniądze na tę formę wsparcia młodych sportowców – amatorów zostały zarezerwowane w  budżecie Samorządu Województwa. Ostateczną decyzję w sprawie przyznawania stypendiów sportowych podejmą radni sejmiku.   
Obecnie jedynie gmina Starachowice funduje podobnego typu stypendia sportowe.