2 kwietnia

Spotkania, uroczystości

Marcin Perz, członek Zarządu Województwa spotkał się dzisiaj z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim. Rozmowa dotyczyła procedury komunalizacji budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego i możliwości wyprowadzenia z tych pomieszczeń instytucji podległej Urzędowi Miasta.>>> więcej

Spotkania, uroczystości


Marcin Perz, członek Zarządu Województwa spotkał się dzisiaj z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim. Rozmowa dotyczyła procedury komunalizacji budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego i możliwości wyprowadzenia z tych pomieszczeń instytucji podległej Urzędowi Miasta.

Spotkał się też z dyrektorem Zakładu Obsługi i Informatyki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosławem Karysiem. Omówiono sprawy dotyczące utworzenia Biura Obsługi Interesanta Urzędu Marszałkowskiego.

* * *

W 2. rocznicę śmierci  Papieża Jana Pawła II Marek Kwitek oraz Marcin Perz, członkowie Zarządu Województwa w imieniu Samorządu Województwa złożyli wieńce pod pomnikiem Jana Pawła II i pod tablicą upamiętniającą pobyt Papieża – Wielkiego Polaka w Kielcach.