2 kwietnia

Obrady komisji sejmiku

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.>>> więcej
Obrady komisji sejmiku

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W porządku posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za 2006 rok .
  2. Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
  3. Przyjęcie protokołu kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
  4. Przyjęcie protokołu kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach.