3 kwietnia

Spotkania

Marszałek Adam Jarubas spotkał się z wójtem Łagowa Stefanem Bąkiem oraz przedsta- wicielami Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. >>> więcej

Marszałek Adam Jarubas spotkał się z wójtem Łagowa Stefanem Bąkiem oraz przedstawicielami Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Omówiono sprawę odrolnienia gruntów w gminie Łagów i lokalizacji na jej terenie inwestycji w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Gościem marszałka będzie także Włodzimierz Korona, wójt gminy Masłów. – Zamierzam z panem marszałkiem omówić kilka ważnych dla gminy spraw. Generalnie przygotowaliśmy 10 fiszek projektowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jednym z projektów jest rozbudowa zespołu szkół połączona z budową hali sportowej.  Planujemy też dużą inwestycję – budowę 25 ha zbiornika. Jesteśmy na etapie pierwszych pozwoleń na wykup gruntów od właścicieli. Zamierzamy też przebudować remizę w Mąchocicach Kapitulnych i stworzyć  tam ośrodek szkolenia dla młodych strażaków, wybudować odcinek drogi Marczakowa Dolina – Masłów II. Chciałbym też porozmawiać na temat inwestycji
na lotnisku w Masłowie – powiedział przed spotkaniem wójt Masłowa.

Marszałek Adam Jarubas spotka się również z burmistrzem Sandomierza Jerzym Borowskim oraz wójtem Imielna Zygmuntem Brzezińskim. Rozmowy mają dotyczyć planowanych przez te gminy inwestycji.

„Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Skarżysku –Kamiennej” oraz „Rewitalizacja osiedli Rejów i Zachodnie w Skarżysku – Kamiennej” to dwa projekty, które samorząd Skarżyska chce realizować z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Z władzami miasta spotkają się dzisiaj wicemarszałek Zdzisław Wrzałka oraz członkowie Zarządu Województwa Marcin Perz i Marek Kwitek, by porozmawiać o projektowanych przedsięwzięciach, których koszt szacowany jest odpowiednio na ponad 67 i 60 milionów złotych.