3 kwietnia

Nowa Pracownia Diagnostyki w Morawicy

Prawie 1,5 miliona złotych kosztowało przygotowanie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Otwarcie nowej pracowni połączone zostało z wręczeniem placówce Certyfikatu ISO 9001-2000.  >>>więcej

Nowa Pracownia Diagnostyki w Morawicy


Prawie 1,5 miliona złotych kosztowało przygotowanie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Otwarcie nowej pracowni połączone zostało z wręczeniem placówce Certyfikatu ISO 9001-2000. W uroczystości udział wzięli marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Marek Gos.

Większość funduszy potrzebnych do przygotowania nowego obiektu, 1 milion 360 tysięcy złotych, pochodziła z budżetu samorządu województwa. Pozostałą kwotę, 258 tysięcy złotych, wygospodarował sam szpital.
 
– To ogromna przyjemność uczestniczyć w tej uroczystości – powiedział podczas otwarcia Pracowni Diagnostyki Obrazowej marszałek województwa Adam Jarubas. – Ta satysfakcja wynika z decyzji podjętych przez poprzedni zarząd województwa, który przekazał pieniądze na tę inwestycję. Potrzeby szpitala zostały dostrzeżone. A ja mam nadzieję, że obecnemu zarządowi również uda się wygospodarować dodatkowe fundusze dla szpitala – powiedział marszałek, wywołując tym stwierdzeniem oklaski pracowników Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii.

Adaptacja i rozbudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Oddział Radiologii pochłonęła 1 milion 15 tysięcy złotych. Nowy aparat RTG do zdjęć kostnych i prześwietleń płuc – 345 tysięcy  złotych. Teraz placówka liczy na nowy tomograf komputerowy.    

Uruchomienie Pracowni Diagnostyki Obrazowej połączone zostało z wręczeniem Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii Certyfikatu Jakości ISO 9001-2000. Stanowi on dowód, że szpital ciągle doskonali się, a nadrzędnym celem wszystkich działań jest jak najpełniejsze zaspokajanie potrzeb i oczekiwań pacjentów. Placówka w Morawicy jest jednym z pierwszych szpitali psychiatrycznych w Polsce, które mogą się pochwalić takim certyfikatem. – Wdrożenie ISO wymaga minimum roku ciężkiej pracy. Tym bardziej gratuluję, że zdecydowaliście się Państwo na ten wysiłek. Cieszę się, że sytuacja szpitala się poprawia, że podnosicie Państwo jakość świadczonych usług – podkreślał Adam Jarubas.