Dotacje na promocję turystyki

53 tysiące 700 złotych to łączna kwota dotacji przyznanych na zadania z zakresu upowszechniania turystyki.

53 tysiące 700 złotych to łączna kwota dotacji przyznanych na zadania z zakresu upowszechniania turystyki.
Na ogłoszony przez Zarząd Województwa otwarty konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych województwa świętokrzyskiego w zakresie upowszechniania turystyki wpłynęło 31 ofert na realizację 36 zadań.  Komisja konkursowa postanowiła przyznać dotacje na realizację 22 zadań. Wśród nich są m.in.:

  • Komenda Kieleckiej Chorągwi ZHP na realizację zadania 49 Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego,
  • Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania  – Wokół Łysej Góry” na realizację zadania „Pod urokiem czarownicy – świętojańskie spotkania LOT-ów i LGD województwa świętokrzyskiego”,
  • Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na realizację zadania XII Regionalny Rajd po Górach Świętokrzyskich.

Na znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych w regionie w związku z ogłoszonym przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie Rokiem Szlaków Turystycznych przyznano dotację w wysokości 16 tysięcy złotych.