KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie stopnia dofinansowania projektów zgłaszanych przez samorządy do Regionalnego Programu Operacyjnego
Komunikat w sprawie stopnia dofinansowania projektów zgłaszanych przez samorządy do Regionalnego Programu Operacyjnego:

W związku z uwagami, jakie wywołała wiadomość o proponowanym przez Zarząd Województwa zróżnicowaniu pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego informujemy, że przygotowane przez Zarząd mapy pomocy są poddawane konsultacjom z samorządami i zostaną ostatecznie zatwierdzone jako załącznik do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Aby jednak nie zaniedbać prac nad tworzeniem regionalnej bazy projektów, a jednocześnie uprościć przygotowanie fiszek i ułatwić porównywanie projektów, przyjmuje się uśrednione przeciętne dofinansowanie w wysokości 75% wartości wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Jednocześnie wychodząc naprzeciw postulatom środowisk samorządowych, Zarząd podjął decyzję o rozszerzeniu naboru fiszek do wstępnej bazy projektów do roku 2010, co oznacza, że na tym etapie potencjalni odbiorcy unijnej pomocy mogą składać fiszki na zadania rozpoczynające się nie później niż w roku 2010. W tej sytuacji termin naboru fiszek został wydłużony do 31 maja tego roku. Pozwoli to na przybliżone wyszacowanie potrzeb i możliwości inwestycyjnych samorządów w latach 2007 – 2010. Natomiast właściwy nabór projektów będzie ogłaszany transzami, odrębnie na lata 2007 – 2008 oraz 2009 – 2010. Równocześnie Zarząd podkreśla, że efektem finalnym prowadzonych prac będzie rankingowa baza projektów, nie mająca charakteru ostatecznych decyzji o dokonanym wyborze, a stanowiąca kryterium pomocnicze dla beneficjentów do prowadzenia dalszych prac nad przygotowaniem pełnej dokumentacji projektowej.