Konwent Marszałków

We Wrocławiu wicemarszałek Zdzisław Wrzałka uczestniczył w drugim dniu posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP.

We Wrocławiu wicemarszałek Zdzisław Wrzałka uczestniczył w drugim dniu posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. W tematyce dzisiejszych obrad znalazły się:

  • „Projekt ustawy o sieci szpitali – perspektywy organizacji stacjonarnej opieki zdrowotnej w Polsce”,
  • „Zasady kontraktowania świadczeń w 2008 roku – problem przekazywania świadczeniodawcom środków za wzrost wynagrodzeń”.