Kontrola w starostwie staszowskim

Pozytywnie wypadła kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Starostwie Powiatowym w Staszowie, a dotycząca prawidłowości wykorzystania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w budynku starostwa.

Pozytywnie wypadła kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Starostwie Powiatowym w Staszowie, a dotycząca prawidłowości wykorzystania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w budynku starostwa. Urząd Marszałkowski przekazał powiatowi w ubiegłym roku 104 tys. zł. z PFRON na dofinansowanie przebudowy części pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Kontrolerzy nie mieli zastrzeżeń, a zarząd województwa przyjął informację z kontroli.