Spotkania, uroczystości

Marszałek Adam Jarubas uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.

Marszałek Adam Jarubas uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.

* * *

W Warszawie na zaproszenie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej wicemarszałek Zdzisław Wrzałka weźmie udział w Gali Społeczeństwa Informacyjnego oraz ogólnopolskim forum „Społeczeństwo informacyjne przyszłości – wyzwania dla świata, Europy i Polski”, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

* * *


W Sędziszowie Marcin Perz, członek Zarządu Województwa wziął udział w otwarciu obiektu administracyjnego i zaplecza warsztatowego firmy PKP Linia Hutniczo – Szerokotorowa Sp. z o. o.