Lotniczy pokaz w Pińczowie

60 maszyn i 120 pilotów – 13 czerwca w Pińczowie odbędzie się międzynarodowy rajd maszyn ultralekkich.

60 maszyn i 120 pilotów – 13 czerwca w Pińczowie odbędzie się międzynarodowy rajd maszyn ultralekkich.
Uczestnikami rajdu są Francuzi latający na motolotniach, samolotach, wiatrakowcach i paralotniach z napędem. W sumie na pińczowskie lotnisko przyleci około 60 maszyn i 120 pilotów. Przylot oczekiwany jest około godziny 11-tej. W czasie  krótkiego pobytu goście zapoznają się z historią miasta, polskimi potrawami, a także dowiedzą  się o związkach Pińczowa z przedwojennym szybownictwem. Z Pińczowa goście odlecą do Chrcynna pod Nasielskiem. Współorganizatorem Rajdu pn. „Polka” jest Aeroklub Polski i Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz Aeroklub Warszawski. W czasie przelotu z Krakowa do Pińczowa Francuzom towarzyszyć będą pińczowscy lotnicy.