Minister sprawdza trasę

Możliwość wybudowania odcinka trasy kolejowej Busko Zdrój – Żabno w województwie małopolskim i otwarcia dzięki temu korytarza kolejowego od granicy Polski z Litwą aż do granicy ze Słowacją sprawdzali dzisiaj wiceminister transportu Mirosław Chaberek, marszałek województwa Adam Jarubas oraz przedstawiciele PKP, Urzędu Transportu Kolejowego i Centrum Naukowo – Technicznego Kolejnictwa.

Możliwość wybudowania odcinka trasy kolejowej Busko Zdrój – Żabno w województwie małopolskim i otwarcia dzięki temu korytarza kolejowego od granicy Polski z Litwą aż do granicy ze Słowacją sprawdzali dzisiaj wiceminister transportu Mirosław Chaberek, marszałek województwa Adam Jarubas oraz przedstawiciele PKP, Urzędu Transportu Kolejowego i Centrum Naukowo – Technicznego Kolejnictwa.
Wizyta wiceministra jest konsekwencją zgłoszonej do ministerstwa transportu przez Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych PKP w Kielcach propozycji wybudowania odcinka trasy kolejowej Busko Zdrój – Żabno w województwie małopolskim. Taka nowa trasa kolejowa pozwoliłaby na uruchomienie europejskiego korytarza kolejowego. Przez nasz kraj biegłby on z północnego wschodu na południe – od granicy z Litwą przez Białystok, Radom, a następnie przez teren województwa świętokrzyskiego aż do granicy ze Słowacją. Budowa odcinka trasy kolejowej w naszym województwie wiązałaby się jednak z dużą inwestycją, w tym z budową mostu kolejowego na Wiśle w Nowym Korczynie.
Czy taka inwestycja jest możliwa oceni dzisiaj, podczas wizji lokalnej, minister Mirosław Chaberek, podsekretarz stanu Barbara Kondrat, marszałek województwa Adam Jarubas, prezes Urzędu Transportu Kolejowego Wiesław Jarosiewicz, dyrektor Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa Andrzej Żurkowski oraz przedstawiciele PKP – członek Zarządu PKP Przewozy Regionalne – Marek Nitkowski i członek Zarządu PKP PLK S.A. Józef Jeżewicz. Wszyscy pociągiem specjalnym przejadą do Buska Zdroju, gdzie będą rozmawiać na temat ewentualnej rozbudowy trasy. Przewidziana jest także wizyta w Nowym Korczynie, połączona z oględzinami terenu, a następnie przejazd do Żabna w województwie małopolskim i wizytacja stacji Żabno.