Energia z wiatru

Elektrownię wiatrową zamierzają wybudować przedsiębiorcy z gminy Miedziana Góra.

Elektrownię wiatrową zamierzają wybudować przedsiębiorcy z gminy Miedziana Góra. Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował wniosek mieszkańców Przyjma, którzy ubiegają się o koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.
Przedsiębiorcy prowadzą ubojnię drobiu. Czystą ekologicznie energię chcą wykorzystać w procesach technologicznych w uboju drobiu oraz na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, zaś nadwyżki sprzedawać do Zakładu Energetycznego. Elektrownia wiatrowa którą planują wybudować ma być wyposażona w dwa generatory o łącznej mocy 0,35 MW.
To już kolejny w ostatnim czasie, pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd wniosek z naszego regionu o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Poprzednie dotyczyły budowy małych elektrowni wodnych oraz wytwarzania energii z biogazu.