Pozytywnie o drodze

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniował celowość budowy drogi gminnej Ulów – Wólka Pętkowska w gminie Bałtów.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniował celowość budowy drogi gminnej Ulów – Wólka Pętkowska w gminie Bałtów. Opinia jest niezbędna do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi gminnej Nr 000051T Ulów -Wólka Pętkowska”. Obecnie jest tam droga gruntowa i na jej śladzie powstać ma nowa droga gminna z nawierzchnią asfaltową. Jej wybudowanie ułatwi komunikację między miejscowościami Ćmielów i Bałtów.