Na modernizację ośrodków zdrowia

Gminy Smyków i Łopuszno otrzymają dotacje na rozbudowę i modernizację ośrodków zdrowia w tych miejscowościach. Tak zdecydował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, dzieląc pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 rok.

Gminy Smyków i Łopuszno otrzymają dotacje na rozbudowę i modernizację ośrodków zdrowia w tych miejscowościach. Tak zdecydował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, dzieląc pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 rok.
Na działalność dwóch istniejących w województwie świętokrzyskim zakładów aktywności zawodowej zarząd przeznaczył 1 mln 375 tys. złotych. Z tej kwoty 620 tys. zł otrzyma Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich, prowadzony przez Polski Związek Niewidomych, a Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach – 754 tys. złotych.

Spośród 9 zgłoszonych wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Zarząd Województwa zdecydował się przyjąć cztery. Fundusze z PFRON zostały przeznaczone m.in. na rozbudowę ośrodka zdrowia w Smykowie (960 tys. zł), remont ośrodka zdrowia w Łopusznie i dostosowanie go do obowiązujących wymogów (300 tys. złotych) oraz na dobudowę szybu dźwigu szpitalnego do budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Jagiellońskiej w Kielcach (139 tys. złotych).