Na rewitalizację miast

Ponad 152 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do miast województwa świętokrzyskiego. Pieniądze przeznaczone są na rewitalizację ośrodków miejskich, w ramach działań: 6.1„Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków miejskich” oraz 6.2 „Rewitalizacja małych miast”. W Wojewódzkim Domu Kultury pre-umowy podpisał dzisiaj marszałek Adam Jarubas. Po raz pierwszy od początku konkursów ogłaszanych w ramach RPO Zarząd Województwa miał komfortową sytuację – pieniędzy wystarczyło dla wszystkich, czyli każdy zgłoszony wniosek, który otrzymał wymaganą minimalną liczbę punktów, otrzyma dofinansowanie. W sumie dotacje z RPO otrzymają 42 projekty, 7 z nich dotyczy regionalnych ośrodków wzrostu, a 35 – rewitalizacji małych miast i siedzib gmin wiejskich. Pieniądze trafią do Skarżyska Kamiennej (najwyżej punktowany wniosek w działaniu 6.1, dotyczący I etapu rewitalizacji osiedla Rejów – dofinansowanie 14,2 mln zł), Ostrowca Świętokrzyskiego (na uzupełnienie funkcji kulturalno – rekreacyjnych śródmieścia Ostrowca – dotacja 11,7 mln zł), Buska – Zdroju (na wzrost estetyki i poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznej Buska – Zdroju – 19 mln zł), Starachowic, Kazimierzy Wielkiej, Końskich i Jędrzejowa. Miasta te otrzymają w sumie 70,5 mln zł z RPO. W grupie małych miast, które otrzymają unijne fundusze na rewitalizację są m.in. Chęciny, które dostaną 4,8 mln zł na kompleksową modernizację historycznego centrum, która prowadzić ma do odbudowy i promocji unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta, Skalbmierz – na rewitalizację Rynku i ulicy Szkolnej ( 1,3 mln zł), Stąporków na rozbudowę centrum kulturalnego w tego miasta (933 tys. zł). Pieniądze otrzyma również gmina Nowa Słupia na modernizację terenu dymarek (1,9 mln zł), gmina Kije na rewitalizację terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej kasztelanii (1,3 mln zł) oraz gmina Chmielnik na ożywienie starej części miasta ( 1,3 mln zł). Grupa małych miast otrzyma w sumie 82 mln złotych dofinansowania. Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.